Mededeling Coronavirus Covid-19

Beste Campinggast,

Update: 10 juni 2020

Eindelijk is het zover! De opening van de sanitaire voorzieningen op campings is met 2 weken vervroegd.
Dit betekent dat vanaf aankomende maandag 15 juni onze sanitairgebouw open is en u weer gebruik kunt maken van de gemeenschappelijke douches en toiletten.
Bij de ingang van het toiletgebouw staan instructies aangegeven m.b.t. de coronamaatregelen welke wij moeten hanteren.

We vragen u dan ook ondanks de versoepelingen, houdt u aan de maatregelen!

Beste Campinggast,

Update: 11 mei 2020

Vandaag hebben we vanuit de veiligheidsregio een update gekregen van de noodverordening, naar aanleiding van de versoepeling die vorige week is aangekondigd:
• Toiletgebouw blijft gesloten tot 1 juli, met uitzondering van de ruimte met stortbak chemisch toiletten die kunt u gebruiken.
• Het is toegestaan om te kamperen, mits de kampeervoorziening zelfvoorzienend is door een eigen toilet met een eigen was- en/of douchevoorziening.
• Wel blijft voor bovenstaande punten de regel gelden houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en gebruik het gezond verstand.

We vragen u dan ook, houdt u aan de maatregelen, het gaat erom dat wij met zijn allen gezond blijven en deze crisis doorkomen!

Beste Campinggast,


Update: 31 maart 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond zal het toiletgebouw gesloten blijven tot 28 april 2020. Ook hebben wij een Coronavirus protocol opgesteld. Deze hangt op diverse plekken op de camping.

Hieronder het Coronavirus protocol:

Door middel van deze mededeling informeren wij u over de genomen maatregelen van de camping i.v.m. het Coronavirus (COVID-19).

Receptie
• Onze receptie is geopend van 10:00 t/m 11:00 enkel voor zaken die niet telefonisch of via de mail behandeld kunnen worden.
• Maak zo min mogelijk fysiek gebruik van de receptie.
Meldingen of vragen via de email of telefonisch.
• Betaal zoveel mogelijk via de bank.

Toiletgebouw
• Toiletgebouw blijft in ieder geval gesloten tot 28 april 2020.
• Stortbak chemisch toiletten blijft open, maar ga niet bij elkaar staan en reinig eerst de kraan en de klink van de deur.
• De ruimte van de wasserette is afgesloten, u kunt de sleutel halen om gebruik te maken van de wasmachine. Als de was klaar is deze dan ook gelijk weer ophalen en sleutel inleveren. Ook hier weer, zorg voor uw eigen hygiëne.

Algemeen
• Groepsvorming met meer dan 2 personen (niet horende bij je gezin) is niet toegestaan.
• Minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.
• Was je handen regelmatig langer dan 25 seconden met water en zeep.
• Hoest en nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg;
• Meld je meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke huisarts en informeer ons ook.
o Telefoon plaatselijke huisarts: 0341-261882 of 0341-263344.
o Telefoon receptie: 0577- 411326.
• Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, bezoek van uw familie, vrienden etc. op de camping is verboden.

We vragen jullie dan ook, houd je aan de maatregelen, wees aardig voor elkaar (ook voor ons) en let op elkaar! Het gaat erom dat wij met zijn allen gezond blijven en deze crisis doorkomen!

Update: 26 maart 2020

Vanavond hebben wij een update vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) gekregen. Er geldt vanaf nu een noodverordening welke inhoud dat de campings nog wel open mogen blijven, maar dat het toiletgebouw in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten moet blijven. Zie hieronder de tekst vanuit de gemeente Nunspeet. Beste ondernemers/managers, Zoals in de eerdere mail van deze week aangekondigd, heeft de Veiligheidsregio Oost Nederland een besluit genomen over de openstelling van campings en vakantieparken in het gebied dat onder deze regio valt. Dit betreft ook uw camping of vakantiepark. Voor u is onderstaande uit het persbericht van belang.

“Forse beperkingen voor gehele recreatiesector De strekking van deze noodverordening is dat recreatieterreinen, vakantieparken, campings, (jacht)havens, natuurgebieden en stranden zich strikt moeten houden aan maatregelen. Heerts:”We zitten in een crisis met een volksgezondheidsprobleem, dus de maatregelen zijn gericht op bescherming van de veiligheid en de gezondheid. Het advies is blijf thuis.” Omdat binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de dreiging bestaat dat zowel op of bij de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijv. het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) als op of bij parken, natuurgebieden, stranden en (jacht)havens, de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen, zijn die gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen met deze noodverordening in ieder geval tot en met 6 april 2020 aangewezen als verboden locaties. De noodverordening geldt tot in ieder geval 6 april 2020 of tot het moment waarop zij wordt ingetrokken. Voor evenementen geldt dat ze verboden zijn tot 1 juni 2020. De eerdere noodverordening en het wijzigingsbesluit van 16 maart 2020 zijn door deze nieuwe noodverordening ingetrokken.”

Op onze vorige mail hebben we veel reacties gehad waaruit uw bezorgdheid en betrokkenheid bleek en liet u weten welke inspanningen op de bedrijven al worden geleverd om ieders veiligheid zo goed mogelijk te bewaken. Dat zijn er veel en dat waarderen we erg. Met dit besluit van de Veiligheidsregio worden veel bedrijven in hun bedrijfsvoering geraakt en ontstaat er weer een nieuwe situatie.

Zoals ook de voorzitter van de Veiligheidsregio aangeeft in het persbericht, blijft de landelijke oproep aan alle Nederlanders om zo veel mogelijk thuis te blijven van kracht. Dat betekent ook het nodige voor uw gasten. Als gemeente onderschrijven wij deze oproep, hoe moeilijk wij dit ook vinden voor u, de hele sector toerisme en recreatie in onze gemeente en alle mensen die graag naar hier komen. Het coronavirus treft Nunspeet behoorlijk zoals blijkt uit de berichtgeving van het RIVM (zie kaartje op www.rivm.nl). We zijn dan ook bezorgd. Laten we in ons aller belang met elkaar zorgen dat we de maatregelen naleven om het coronavirus zo snel mogelijk terug te dringen.

Wethouder Storteboom en burgemeester Van de Weerd


Aanvullend op de vorige mail willen wij toch nog benadrukken:
• Voelt u zich ziek of grieperig, of moet u veel hoesten: blijf thuis.
• Probeer onnodig bezoek op en naar de camping zoveel mogelijk te vermijden.
• Als het niet nodig is, kom niet voor de opening van de camping naar de camping.

We moeten het met ons allen doen, dus alstublieft houdt u zich aan de geldende maatregelen.

Geplaatst: 22 maart 2020

Tot nu toe is de opening van de camping 1 april 2020, we hebben vanuit de lokale instanties en overheid nog geen informatie gehad over het eventueel verzetten van de openingsdatum. Wel zijn we aan het twijfelen over het open stellen van het toiletgebouw i.v.m.:
• Het aantal handcontactpunten (klinken, kranen, closetrolhouders etc.) in het gebouw, het is onmogelijk om deze virusvrij te houden.
• Het aantal mensen tegelijk die gaan douchen en/of wassen.

Daarnaast dragen we, zoals u gewend bent, zorg voor een goede hygiëne in onze toiletruimte. Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Buiten het lichaam overleeft het virus maar kort. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de adviezen van het RIVM.

Kortom; u loopt geen extra risico tijdens uw verblijf c.q. overnachting, mits u zich aan de maatregelen houdt.

Wat kunt u zelf doen?


Het is belangrijk om de maatregelen die nu gelden op te volgen, namelijk:br/> • Maak zoveel mogelijk gebruik van uw eigen sanitair in uw caravan.
• Maak zo min mogelijk fysiek gebruik van de receptie. Meldingen of vragen via de email of telefonisch.
• Ga niet in groepen bij elkaar zitten of staan.
• Een begroeting op een andere wijze dan een hand, knuffel of kus te geven is prima.
• Minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.
• Was je handen regelmatig langer dan 25 seconden met water en zeep.
• Hoest en nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg.
• Meldt u meteen als u ziek bent door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke huisarts en informeer ons.
• Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, dient u zolang de veiligheidsmaatregelen gelden, al het niet noodzakelijke bezoek van uw familie, vrienden etc. op de camping te vermijden.
• Bij gezondheidsklachten is het verstandiger om niet op de camping te komen.


Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkeling wat betrekking heeft tot de camping.